Lịch sử duyệt web là nơi ghi lại những trang web mà chúng ta đã truy cập, mật khẩu đã lưu trên trình duyệt, các biểu mẫu tự động điền… Vậy có cần phải xóa lịch sử duyệt web hay không? Hãy cùng mình trả lời câu hỏi này thông qua bài viết dưới đây nhé!

1. Lịch sử trình duyệt web là gì?

Lịch sử duyệt web đề cập đến danh sách các trang web mà người dùng đã truy cập, cũng như siêu dữ liệu liên quan như tiêu đề trang và thời gian truy cập. Nó thường được lưu trữ cục bộ bởi các trình duyệt web nhằm cung cấp cho người dùng một danh sách lịch sử để quay lại các trang đã truy cập trước đó.

Lịch sử duyệt web có thể phản ánh sở thích, nhu cầu và thói quen duyệt web của người dùng.

Lịch sử trình duyệt thường lưu trữ:

- Địa chỉ và thời gian chính xác bạn truy cập vào website nào.

- Một số mật khẩu mà bạn đã nhấp vào tự động lưu trên trình duyệt.

- Các biểu mẫu tự động điền.

- Các dữ liệu tải xuống.


2. Cần phải xóa lịch sử trình duyệt web hay không?

Câu trả lời là có.

Lịch sử trình duyệt web là nơi lưu lại tất cả hoạt động của bạn nên nếu trình duyệt web chứa quá nhiều dữ liệu hay đường dẫn của các dữ liệu được tải về thì sẽ khiến trình duyệt web trở nên trì tuệ, tốc độ duyệt web giảm xuống đáng kể. Bởi vậy bạn cần dọn dẹp lịch sử duyệt web thường xuyên.

Với thao tác xóa lịch sử duyệt web trên Cốc Cốc sẽ giúp bạn xóa những trang độc hại, những quảng cáo mà bạn vô tính nhấp phải chúng một cách đơn giản. Từ đó giúp giải phóng dữ liệu, cải thiện tốc độ truy cập trình duyệt.

3. Cách xóa lịch sử trình duyệt web trên Cốc Cốc

Cách xóa dữ liệu lịch sử duyệt web trên trình duyệt di động

Bước 1: Trên trình duyệt Cốc Cốc mobile > Chọn biểu tượng Hộp công cụ bên dưới (3 dấu gạch ngang).

Bước 2: Chọn Xóa lịch sử trình duyệt.

Ở đây bạn có thể lựa chọn thời gian xóa ( mục Phạm vi thời gian) và loại dữ liệu muốn xóa bao gồm:

- Lịch sử duyệt web

- Cookie và các dữ liệu trang web khác

- Tệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ đệm

- Mật khẩu đã lưu

- Tự động điền dữ liệu

- Cài đặt trang web

Bước 3: Sau khi lựa chọn hoàn tất > Nhấn Xóa dữ liệu duyệt web.

Cách xóa dữ liệu lịch sử duyệt web trên trình duyệt máy tính

Bước 1: Trên trình duyệt Cốc Cốc > Chọn biểu tượng Cốc Cốc.

Bước 2: Chọn Lịch sử.

Bước 3: Cửa sổ mới hiện lên > Trong tab Lịch sử nhấn nút Xóa dữ liệu duyệt web.

Bước 4: Cửa sổ Xóa dữ liệu duyệt web xuất hiện > Chọn Nâng cao để xóa chi tiết các mục muốn xóa.

Nhấn vào nút xổ xuống ở mục Phạm vi thời gian để lựa chọn thời gian xóa:

- Giờ vừa qua

- 24 giờ vừa qua

- 7 ngày qua

- 4 tuần qua

- Từ trước đến nay

Tiếp theo lựa chọn loại dữ liệu muốn xóa, bao gồm:

- Lịch sử duyệt web

- Lịch sử tải xuống

- Cookie và các dữ liệu trang web khác

- Tệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ đệm

- Mật khẩu và các dữ liệu đăng nhập khác

- Dữ liệu tự động điền vào biểu mẫu

- Dữ liệu ứng dụng lưu trữ trên máy chủ

- Cài đặt trang web

Bước 5: Sau khi đã hoàn tất lựa chọn > Nhấn Xóa dữ liệu web.

Nếu bạn không muốn những người dùng chung thiết bị nhìn thấy lịch sử hoạt động của bạn, hãy sử dụng chế độ duyệt web riêng tư trên Cốc Cốc. Khi bạn duyệt web trong chế độ này, Cốc Cốc sẽ không ghi lại hoạt động của bạn. Khi bạn đóng tất cả các thẻ ẩn danh, Cốc Cốc sẽ xóa mọi dữ liệu trang web và cookie liên kết với phiên duyệt web đó. Tuy nhiên bạn cần lưu ý, hệ thống sẽ lưu các tệp bạn đã tải xuống, dấu trang và các mục có trong danh sách đọc mà bạn đã tạo trong khi duyệt web ở chế độ ẩn danh.